top of page

Feedback en Functioneringsgesprekken 

Feedback geven en ontwikkeling stimuleren

Voor leidinggevenden die functionerings - beoordelings - of feedbackgesprekken niet voor de vorm, maar met impact willen voeren. Je leert feedback geven die werkt, zet mensen in beweging en maakt heldere afspraken.  

 

De training is interactief van opzet, het accent ligt op oefenen en doen.

Resultaat 

   De performance cyclus komt tot leven 

   Praktisch, gezamenlijk kader voor gesprekken over functioneren en ontwikkelen

   Versterken van coachend leiderschap in de organisatie

   Leidinggevenden versterken hun gespreks - en feedbackvaardigheden 

   Leidinggevenden weten medewerkers te coachen en motiveren.

Onderdelen van de training 

   Opbouw, structuur van gesprekken

   Heldere verwachtingen scheppen

   Feedback geven die werkt

   Krachtige vragen stellen en coachen

   Concrete afspraken maken

   Oefenen met praktijkcasussen 

   Time-outs en tips tijdens het oefenen.

De training bevat oefeningen die gericht zijn op het onder de knie krijgen van de verschillende vaardigheden én om deze in gesprekken te integreren. We sluiten af met lessons learned en follow-up voor de praktijk. 

IJzersterke gesprekken
bottom of page