top of page
De juiste persoon
op de juiste plek

Selectie assessment

Met zekerheid beslissen

Is dit de juiste persoon voor de job? Zit het erin? Wat is het risico? Een selectie assessment geeft zekerheid.   

Dit type assessment brengt sterke kanten, ontwikkelpunten en mogelijke risico's ten opzichte van een specifieke functie of rol in kaart. Je krijgt inzicht in de sterkte van de match tussen persoon en functie en een heldere uitspraak over geschiktheid. Daarmee verklein je het risico van een mismatch en neem je de juiste persoon voor de job, en organisatie, aan. 

Snel schakelen 

Dit type assessment maakt onderdeel uit van een sollicitatieprocedure. Om snelheid in het proces te houden, kan het assessment op korte termijn ingepland worden. Daarnaast delen we de dag na het assessment de belangrijkste bevindingen en ons advies telefonisch met de deelnemer en opdrachtgever.

Werkwijze 

Intake met hr/leidinggevende. Verscherpen van de vraag en bepalen van de 'meetlat'.

1.

Voorbereiden. Met de deelnemer bespreken we telefonisch wat deze van het assessment kan verwachten en hoe deze zich daar het best op voor kan bereiden.

2.

Online gedeelte. De deelnemer ontvangt een mail met daarin een link voor het maken van online (persoonlijkheids)vragenlijsten. Deze worden voorafgaand aan het live gedeelte gemaakt.

3.

Live assessment van een halve dag. We ontvangen de deelnemer op ons kantoor in Den Haag of op een andere locatie. Het programma bestaat uit een interview, testen voor het werk - en denkvermogen, business cases/ praktische oefeningen en feedback.

4.

Telefonische terugkoppeling. De dag na het assessement delen we onze belangrijkste bevindingen en advies, met de deelnemer en vervolgens met de opdrachtgever.

5.

Verslag en toelichten resultaten. Het assessmentverslag en advies delen en bespreken we met de deelnemer. Na diens toestemming sturen we het verslag naar de opdrachtgever en lichten we indien gewenst de resultaten verder toe.

6.

Onboarding (optioneel). Een 3 gesprek met deelnemer, hr/leidinggevende en WYS voor een vliegende start in de nieuwe functie en het faciliteren van ontwikkeling.

7.

Online quickscan

E-assessment

Online Quickscan 

Met een Online Quickscan voor (pre)selectie krijg je snel en (kosten)efficiënt informatie over sollicitanten in relatie tot de functie waarop ze solliciteren. Op basis daarvan beslis je met meer zekerheid over aanname.

Aanpak 

Als we besproken hebben wat de Quickscan moet opleveren, stellen we een programma op maat samen. We nemen telefonisch contact op met de deelnemer om uitleg te geven over het online assessment en hoe deze zich daarop kan voorbereiden. Vervolgens ontvangt hij/zij een online link voor het maken van een aantal online vragenlijsten en/of testen. 

In een compact verslag geven we de belangrijkste resultaten weer en relateren we sterke - en ontwikkelpunten aan de functie. De resultaten bespreken we live of telefonisch met de deelnemer. Na diens toestemming sturen we het verslag naar de opdrachtgever en lichten we de resultaten toe.  

 

Op basis van de Quickscan doen wij geen uitspraak over geschiktheid voor een functie of rol. Daarvoor adviseren wij een selectie assessment. 

 

Mogelijke onderdelen Online Quickscan 

   Big 5 persoonlijkheidsvragenlijst 

   Vragenlijsten voor werkstijl, communicatiestijl

   Management/leiderschapsstijl 

   Drijfveren, loopbaanwaarden

   Capaciteitentesten voor denkkracht 

   Casus voor plannen en organiseren

   Casus voor managementvaardigheden 

   Casus voor strategisch denkvermogen.

Toch liever zelf beoordelen?

Als je geen assessment wilt inzetten, maar wel het sollicitatie - en selectieproces verder wilt optimaliseren, is de Training Selectiegesprekken wellicht wat je zoekt. 

In deze training leer je om met een verscherpte zoekvraag, krachtige vragen te stellen om in sollicitatiegesprekken precies die informatie te verzamelen die je nodig hebt om onderbouwde keuzes te kunnen maken. Daarnaast leer je om informatie fair te beoordelen. En zo de juiste persoon te vinden die bij de job, het team en de cultuur past.

Voor start - en scale-ups die willen groeien met een juiste scale-up van mensen en teams. 

bottom of page