top of page
Patronen doorbreken

Stress coach

Goed herstellen en uitval voorkomen

WYS coacht bij stress - en spanningsklachten om te voorkomen dat mensen uitvallen, hen te ondersteunen bij re-integratie en te werken aan blijvend herstel.

Veel voorkomende onderwerpen en thema's bij stress coaching 

   Ik sta bijna altijd 'aan', hoe kan ik meer loslaten en ontspannen? 

   Piekeren, slecht slapen

   Slim(mer) werken en omgaan met werkdruk

   Moeite met grenzen stellen, nee zeggen en prioriteiten bewaken 

   Omgaan met perfectionisme, reële eisen stellen aan jezelf en het werk

   Mentale fitheid versterken

   Signalen van stress en spanning sneller leren herkennen 

   Praktische handvatten om met stress en spanning om te gaan. 

Werkwijze stress coaching

1.

Kosteloos kennismakingsgesprek om te onderzoeken of er een 'klik' is en om de coachingsvraag in kaart te brengen.

2.

Plan van aanpak met daarin doelen, beoogde resultaat van de coaching, aantal gesprekken en investering.

3.

Startgesprek met deelnemer en leidinggevende/HR om vanuit gedeelde doelen en verwachtingen te starten.

4.

Persoonlijke gesprekken met coach. Gemiddeld bestaat een traject uit 5 tot 8 gesprekken.

5.

Tussentijdse check van de voortgang.

6.

Eindevaluatie of doelen bereikt zijn. Ook kijken we naar de follow-up in de praktijk. Hier betrekken we leidinggevende/HR bij.

Resultaat

 

   Grip, overzicht, rust, ontspanning 

   Voorkomen of verminderen van stress gerelateerde klachten en uitval

   Voorkomen van gezondheidsschade

   Verhoogde stresstolerantie

   Meer plezier in het werk

   Verbeterde timemanagement

   Betere balans tussen werk en privé

   Lagere verzuimkosten voor de organisatie.

bottom of page