top of page
Opnieuw richting kiezen

Loopbaanassessment

Richting kiezen 

Wat is een goede volgende stap? Wat zijn talenten en ambities en (waar) raken deze de doelen van de organisatie? Een loopbaanassessment als startpunt voor een optimale, duurzame inzet van talent. 

Inzicht in talenten en drijfveren én in actie komen 

Bij een loopbaanassessment draait het om vragen als wie ben ik, wat wil ik, wat past bij me en wat kan ik. Daarom kijken we verder dan concrete functies en maken we een actuele foto van talenten, ambities, wensen en mogelijkheden. Dit geeft inzicht in waar je nu staat en in mogelijkheden voor de toekomst. Daarbij kijken we ook naar welke (eerste) stappen je kunt zetten. Vaak plannen deelnemers aansluitend op het loopbaanassessment een aantal coachgesprekken om hiermee verder te gaan.

 

Een loopbaanassessment zet je in als:     

 

   Mensen zich afvragen waar hun volgende stap ligt en daar nu actief mee aan de slag willen

   Je wilt weten wat mensen motiveert, maar ook wat sterke punten zijn en waar reële mogelijkheden liggen 

   Een functie niet meer goed past, en je wilt weten in welke functie of rol de persoon beter tot zijn/haar recht                  kan komen

   Onderdeel van een outplacement - of loopbaantraject.                                                                        

 

Een loopbaanassessment is met name waardevol als iemand een aantal jaar werkervaring heeft en opnieuw de balans wil opmaken. 

Werkwijze 

Intake met hr/leidinggevende en deelnemer om vraag en doel te verscherpen.

1.

Persoonlijk startgesprek met deelnemer over achtergrond en loopbaan tot nu toe.

2.

De deelnemer ontvangt een reflectieopdracht en een link voor het maken van een aantal online vragenlijsten die persoonlijkheid, favoriete werkrollen, werkstijl, gewenste organisatiecultuur en drijfveren in kaart brengen.

3.

Tijdens het live gedeelte bespreken we de resultaten van de vragenlijsten en opdrachten; we kijken naar waar de deelnemer nu staat en naar wat mogelijk is. Daarvoor zoomen we ook in op gedrag en vaardigheden.

4.

Verslag met de belangrijkste bevindingen en een coachend nagesprek. We bespreken welke richtingen en rollen matchen en welke eerste acties ondernomen kunnen worden om keuzes te kunnen maken. 

5.

3 gesprek met deelnemer, hr/ledinggevende en WYS om gezamenlijk bevindingen en mogelijkheden te bespreken.

6.

bottom of page