top of page
Groei versnellen

Ontwikkelassessment

Talentontwikkeling

Een ontwikkelassessment helpt je om het beste uit mensen en teams te halen. Je krijgt inzicht in sterke - en ontwikkelpunten en in (doorgroei)mogelijkheden. De juiste tool om ontwikkeling te versnellen. 

Je zet dit assessment in als je: 

   Mensen een vliegende start wilt laten maken in hun nieuwe functie 

   Een nul meting voor een development traject nodig hebt

   Gericht wil investeren in het verbeteren van prestaties 

   Toekomstige managers en leiders wilt identificeren en ontwikkelen 

    Wilt weten of iemand kan doorgroeien en wat daarvoor nodig is

   Zicht wilt krijgen op het talent en potentieel binnen de organisatie. 

Coachende aanpak 

 

Kenmerkend voor onze aanpak is dat we de 'science' van assessment combineren met de 'art' van coaching. Geen wasstraat, maar gerichte feedback waar deelnemers direct mee aan de slag gaan. Zo zien wij hoe zij met feedback omgaan en hoe zij leren. Deelnemers komen sterker uit het assessment dan ze erin gingen. 

 

Onze coachende aanpak nodigt uit om het stuur over de eigen ontwikkeling en loopbaan te nemen. 

 

Het resultaat is een concreet, op de persoon toegespitst ontwikkeladvies waarmee gericht in ontwikkeling geïnvesteerd kan worden.    

Werkwijze 

Intake met hr/leidinggevende en deelnemer. Intake om de vraag van het assessment in kaart te brengen.

1.

Voorbereiden. We spreken de deelnemer over wat deze van het assesment kan verwachten en hoe daar het best op voor te bereiden.

2.

Online gedeelte. De deelnemer ontvangt een mail met daarin een link voor het maken van een aantal online vragenlijsten voor persoonlijkheid, werkstijl, leiderschapsstijl en drijfveren. Deze worden in de eigen tijd gemaakt. De resultaten bespreken we tijdens het live gedeelte.

3.

Live assessment. We ontvangen de deelnemer op onze locatie in Den Haag. Het programma duurt een halve dag en bestaat uit een gesprek, testen voor het werk - en denkvermogen, business cases/ praktijkoefeningen, feedback en coaching.

4.

Verslag en coachende nabespreking. Wij schrijven een verslag met de belangrijkste bevindingen. Ook de deelnemer legt zijn/haar eigen inzichten vast. In de nabespreking bespreken we de resultaten en ligt de nadruk op de te maken ontwikkeling.

5.

Terugkoppeling opdrachtgever. Na toestemming van de deelnemer delen we het verslag met hr/leidinggevende en lichten we de resultaten toe.

6.

3 gesprek met deelnemer, hr/leidinggevende en WYS voor het faciliteren van ontwikkeling.

7.

bottom of page